Purple Windmill

Deze brief werd ons gestuurd:

Wij informeren u graag over de militaire oefening Purple Windmill die volgende
week op en rond de omgeving van de Peel plaatsvindt. Van 2 t/m 6 november
wordt de grond-lucht samenwerking en het leveren van luchtsteun voor
grondtroepen van de landmacht en mariniers getraind; de zogenaamde Close Air
Support (CAS) procedures. De oefening vindt ook in de avond plaats. Aan de
oefeningen nemen landmacht militairen en mariniers deel uit Nederland, België,
Denemarken en Frankrijk.

Coronamaatregelen
De oefening Purple Windmill vindt doorgaans plaats in Noord-Nederland. Op het
militaire oefenterrein Marnewaard oefenen eenheden vier keer per jaar de CAS-
procedures. Maar vanwege coronamaatregelen is Marnewaard nu slechts beperkt
beschikbaar en daarom wijkt Defensie uit naar De Peel. Op De Peel vinden deze
oefeningen ook plaats. Een soortgelijke oefening staat gepland in week 49 en 50.

Vliegtuigen
Voor het trainen van de grondeenheden staan Nederlandse Apaches helikopters,
Nederlandse- en Belgische F-16 gevechtsvliegtuigen en Duitse Tornado en
Eurofighter Typhoon gevechtsvliegtuigen gepland. De vliegbewegingen vinden
maandag t/m donderdag plaats tussen 12.00 uur en 23.00 uur. Op vrijdag tussen
09.00 uur en 15.00 uur. Het aantal vliegbewegingen laag boven de grond beperkt
zich tot wat er minimaal noodzakelijk is voor de oefening.

Noodzaak
CAS is een vorm van directe luchtondersteuning aan grondtroepen, waarbij
militaire gevechtsvliegtuigen vuursteun leveren op korte afstand voor de eigen
troepen die in benarde situaties zitten. CAS vergt een grote mate van coördinatie
tussen lucht- en grondeenheden en daarom is goede training noodzakelijk. In
bedreigende situaties zoals we tijdens missies in het buitenland hebben
meegemaakt, gaat dit levens redden.

Ministerie van Defensie
DGLC
DGLC/PERSOONLIJKE STAF

Veiligheid
Essentiële militaire trainingen blijven ondanks het coronavirus plaatsvinden.
Defensie moet er immers er staan als Nederland dat nodig heeft. Nu en in de
toekomst. Zo zorgen we dat onze mensen getraind blijven en indien noodzakelijk
altijd ingezet kunnen worden. Defensie vraagt mensen afstand te houden en
oefenende eenheden niet op te zoeken.
Informatie en meldingen vliegbewegingen
Defensie bereidt militaire trainingen zorgvuldig voor. Operationele maar ook
klimatologische omstandigheden kunnen er voor zorgen dat trainingen anders
verlopen dan vooraf aangekondigd.

Wanneer er overlast of hinder wordt ervaren, kan men dit melden via het online
klachtenformulier op luchtmacht.nl/vliegbewegingen. Op deze website is ook meer
informatie over vliegbewegingen en trainingen te vinden.

Informatie voor de redactie
Via het twitterkanaal @DGLC_KL plaatsen we een informatietweet die geretweet
kan worden.
Indien u vragen heeft over de oefening kunt u terecht bij sectie communicatie van
het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando
DGLC.SIE.COM@mindef.nl of +31 6 5152 8286
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Bezoeken: 89

Comments are closed.