Onderwijsontwikkeling in het bedrijfsleven

Unieke samenwerking Inther Group en CIV Maak | Smart Industrie

Sinds september 2019 trekken Inther Group en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Maak‐ en Smart Industrie gezamenlijk op om de krachten van het onderwijs en het bedrijfsleven te bundelen. “Zo vindt er een wisselwerking plaats en brengen we bedrijven en opleidingen dichter bij elkaar”, aldus Sven Koethe, HR Manager van Inther.   

Samenwerking
Concreet houdt de samenwerking in dat studenten samen met hun docent één keer in de week bij Inther, de internationale system integrator uit Venray, mogen meedraaien. “Wij begeleiden ze vanaf het plan van aanpak tot en met de oplevering”, aldus Sven. Het resultaat van deze samenwerking tussen Inther en CIV Maakindustrie: gerichter geschoolde medewerkers met meer kennis van de huidige technologieën. “Niet alleen landelijk maar ook in deze regio speelt de maakindustrie een grote rol”, aldus Han van Helmond, programmamanager van CIV Maakindustrie. “Van de beroepsbevolking in Noord‐ en Midden Limburg werkt 17 procent bij een bedrijf in deze branche. De veelal kleinere bedrijven zorgen voor veel werkgelegenheid en jagen andere sectoren aan. Zes bedrijven behoren zelfs tot de top‐25 meest innovatieve bedrijven van Nederland. Toch weten veel mensen niet hoe hoogstaand de maakindustrie is. Juist nu, in een tijd waar ontwikkelingen elkaar snel volgen en we te maken hebben met de veelzijdigheid van de maakindustrie, is het raadzaam om beroepsopleidingen blijvend te laten aansluiten bij de toekomstige werkomgeving.”  

CIV Maak | Smart Industrie
Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap is door ROC Gilde Opleidingen opgezet en is een platform voor samenwerking tussen onderwijs en de Maak‐ en Smartindustrie in Noord‐ en Midden‐Limburg. Het project is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs en de Provincie Limburg. Binnen het CIV werkt een aantal partijen samen: gemeentes, maakbedrijven in de regio Noord‐ en Midden‐Limburg, Fontys Hogeschool en het ROC Gilde Opleidingen. “Deze twee opleidingscentra geven hun onderwijskennis door aan het bedrijfsleven, bijvoorbeeld door training van didactische vaardigheden bij een ‘meester‐gezel’‐traject. Omgekeerd betrekken we de studenten bij het bedrijfsleven door hen projecten, leeropdrachten en praktijklocaties aan te bieden. Alles uiteraard in overleg met de bedrijven”, aldus Han.     

                     

Hybride onderwijs
“Bij Gilde Opleidingen ontstond de wens naar mogelijkheden voor hybride onderwijs voor studenten”, vertelt Sven. Dit is een onderwijsprogramma waarbij studenten de basisopleiding binnen de onderwijsmuren volgen, maar de praktijk bij eventuele toekomstige werkgevers in het bedrijf leren. Begeleid door docenten en werknemers van dat bedrijf. “Wij ontvangen geregeld hbo‐studenten van de Fontys Hogeschool om te helpen bij het re‐engineeren van projecten. Nu ging het niet om de theoretische inslag maar was het gericht op het werken aan een echte opdracht in een bedrijf. Inclusief het maken van een plan van aanpak en het opleveren van een eigen product met instructies. Een van onze Senior Project Engineers begeleidt de studenten intensief bij hun project, samen met een docent van Gilde Opleidingen.”  

Ontwikkeling
Volgens beide partijen is het een win‐win situatie; bedrijven hebben volop werk en vragen om veel goed gekwalificeerde mensen. Met hybride onderwijs ontplooien studenten zich tot toekomstige medewerkers met de juiste vaardigheden en kennis van de nieuwste technologieën. Het leidt tot ontwikkeling van het onderwijs, van de studenten én van het bedrijfsleven.

Inther Group
Han van Helmond is blij met Inther als eerste bedrijf in Venray dat aanhaakt om samen te werken met CIV Maakindustrie. “Inther heeft een hoge organisatiegraad; het zoekt regelmatig de samenwerking met bedrijven en instellingen en dat zie je in deze regio nog niet genoeg. Dat is een belangrijke stap om de concurrentiekracht, innovatief vermogen en economische weerbaarheid van Noord‐ en Midden Limburg te versterken.” CIV Maakindustrie wil mensen laten beleven dat werken in de maakindustrie zeer aantrekkelijk is. Vanwege de carrièremogelijkheden en omdat ze kunnen werken bij bedrijven waar technologische vernieuwingen aan de orde van de dag zijn. “Zoals bij Inther Group”, vervolgt Han. “Daar is ruimte om te onderzoeken, samen tot oplossingen te komen en mooie producten te bedenken en te maken. Ideaal dus voor onderwijsontwikkeling in het bedrijfsleven.”

Bezoeken: 33

Comments are closed.