Marketing- & communicatiebeleid

Visie van BVV (2011)

Centraal staat kwaliteit. BVV wil een club zijn van en voor ondernemers, zaak- en bewindvoerders. BVV bestaat uit:

 • meer kwaliteit te kunnen leveren aan de leden (en niet te groeien om te groeien) en
 • meer eenduidigheid te krijgen in het business- en ondernemersclub landschap in de regio Venray

Doelstellingen van BVV

 1. Faciliteren van persoonlijke (zakelijke) ontwikkeling van de ondernemer, zaak- of bewindvoerder. Samenzijn met gelijkgestemde tijdens bijeenkomsten gericht op interessante actuele onderwerpen en/of ontspanning (funfactor);
 2. Faciliteren van business ontwikkeling. Gelegenheid bieden waar leden onderling met elkaar kunnen netwerken en nadenken over gezamenlijke business ontwikkeling;
 3. Belangenbehartiging naar de gemeente en provincie toe. Klankborden met de lokale overheden en participeren in initiatieven zoals bijv. Kies Techniek en Parkmanagement.
 4. Informatievoorziening voor onze leden afgestemd op de behoeften van onze leden

Toelatingsbeleid

Statutair is vastgelegd dat leden van onze vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, maatschappen, vennootschappen onder firma en rechtspersonen die een onderneming uitoefenen. Hiermee wordt bedoeld de ondernemer, directeur, partner, vennoot, zaakvoerder, (mede) eigenaar.

Dit beleid gaan we vanaf nu strikt uitdragen én opvolgen. En daarmee ook onderdeel van het Marketing en Communicatie beleid. Hiervoor heeft het bestuur een aantal spelregels gedefinieerd:

 • Indien er een wisseling van contactpersoon vanuit het BVV lid plaatsvindt, wordt dit met het bestuur gecommuniceerd. Bestuur beslist of nieuwe contactpersoon voldoet aan het toelatingsbeleid;
 • Het bestuur beslist in geval van ‘grijze gebieden’. Dit wordt ook op het inschrijfformulier vermeld;
 • Zittende niet-ondernemers, niet-zaak of bewindvoerders, zoals hierboven beschreven, worden gedoogd.

BVV is een open ondernemersvereniging. Wanneer een ondernemer aan b.g. criteria voldoet, is deze van harte welkom. Daarnaast gaat het bestuur los daarvan leden werven in díe sectoren waarvan we vinden dat deze ondervertegenwoordigd zijn binnen BVV.

Communicatiemiddelen

Voor het uitdragen van het Marketing en Communicatiebeleid gaat BVV de volgende middelen inzetten:

 • Website (deze zal dit jaar worden vernieuwd), inclusief ondersteunende inzet van Social Media zoals LinkedIN, Twitter, etc. én actief contentbeheer
 • Meer digitale communicatie (overweging is electronische nieuwsbrief met actueel nieuws en achtergronden i.p.v. View magazine)
 • BVV App voor de smartphone (ter vervanging van de Face to Face)
 • Programmering van de bijeenkomsten

Bezoeken: 234