Geen Venrayse Ondernemers Prijzen in de eerste maand van 2021

De voorzitters van de regionale ondernemersverenigingen van Venray hebben op 24 augustus jl. met spijt besloten de Venrayse Ondernemers Prijzen niet door te laten gaan Dit betekent dat er op 7 januari 2021 geen kandidaten aan de slag gaan voor de felbegeerde Loek Nelissen Prijs en de Rabobank Publieksprijs.

 

Vóór de zomer is het thema “Creatief ondernemerschap” al gedeeld met de regionale ondernemersverenigingen. Zij hadden een aantal geschikte kandidaten in het vizier. Er was al een link tussen creatief ondernemerschap en de onverwachte omstandigheden waarin we ons mondiaal bevinden; hoe ga je als ondernemer om met dit compleet veranderde speelveld?

 

In eerste instantie is er nog gezocht naar een alternatieve invulling van deze avond, met een aangepast programma voor kandidaten en toeschouwers.

Helaas is het niet gelukt om een geschikte oplossing te vinden die VOP waardig is en waarbij de kandidaten het podium krijgen dat ze verdienen met een enthousiast gevulde zaal.

 

Laten we voor ons allen hopen dat dit een eenmalige beslissing is en dat we in 2022 met nieuwe energie en mogelijkheden aan de slag kunnen. Extra sterkte wensen we onze ondernemers toe, in bepaalde branches is het nog steeds niet gemakkelijk om kansen te zien en te pakken. Probeer zoveel mogelijk lokaal te besteden, dat komt uiteindelijk de Venrayse gemeenschap ten goede.

Bezoeken: 58

Comments are closed.